III Bieg Dla Ziemi

Regulamin III Biegów Przełajowych „Bieg dla Ziemi” 2017

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu.
 2. Sponsorzy: Gmina Reszel, Zamek Reszel, Tygodnik Kętrzyński.
 3. Cel: popularyzacja aktywnych form ruchu w środowisku lokalnym.
 4. Miejsce: Park Miejski
 5. Termin: 21.04.2017 r. (piątek) godz.9.00
  Rywalizacja odbywa się w kategoriach wiekowych osobno dziewczęta i chłopcy/ kobiety i mężczyźni. Pełnoletni uczestnicy zgłaszają się do organizatorów w dniu biegu i po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia mogą wziąć udział w biegu, niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica.

 6. Ustalenia organizacyjne:
  - Obowiązuje strój i obuwie sportowe,
  - Trasy biegu wyznaczone będą taśmami.
 7. Nagrody:
  - Medale za trzy pierwsze miejsca w każdym biegu - osobno dziewczęta (kobiety) i chłopcy(mężczyźni),
  - Woda dla każdego uczestnika biegu,
  - Pamiątkowa naklejka dla każdego uczestnika biegu.
 8. Program zawodów:
  Godzina 8.55 – Zejście klas do parku.
  Godzina 09.10 – Uroczyste otwarcie III Biegu dla Ziemi.
  Godzina 09.45 – Bieg nr.1 – rocznik 2011 i młodsi.
  Godzina 10.00 – Bieg nr.2 – rocznik 2010
  Godzina 10.15 – Bieg nr.3 – rocznik 2009
  Godzina 10.30 – Bieg nr.4 – rocznik 2008
  Godzina 10.45 – Bieg nr. 5 - rocznik 2007
  Godzina 11:00 Wręczenie nagród dla uczestników biegów nr 1-5
  Godzina 11.15 – Bieg nr.6 – rocznik 2006
  Godzina 11.30 – Bieg nr.7 – rocznik 2005
  Godzina 11.45 – Bieg nr.8 – rocznik 2004
  Godzina 12.00 – Bieg nr.9 – kategoria open
  Godzina 12:15 - Wręczenie nagród dla uczestników biegów nr 6-9
  Godzina 12.30 - Zakończenie imprezy.

 

Biegaj z nami, dbaj o swoje zdrowie !!!

Dodatkowe informacje