KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Reszel przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

WIECEJ

Podpisanie umowy na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno - sportowy"

4 września 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno - sportowy.”

Gminę Reszel reprezentowali Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Skarbnik Julita Paprocka,  wykonawcę, Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo Komunalne - Prezes Zarządu Marcin Bejnar.

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu działki nr 27/5 w miejscowości Mnichowo, gmina Reszel. Program prac obejmuje utworzenie miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i aktywnemu spędzaniu czasu przez mieszkańców. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania: plac zabaw dla dzieci, montaż urządzenia fitness, boisko do siatkówki, dwie wiaty o konstrukcji drewnianej, grill murowany, ciągi komunikacyjne oraz ogrodzenie terenu.

Zadanie dofinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

GALERIA ZDJĘĆ

 

Dodatkowe informacje