Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Reszel przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

WIECEJ

Boisko odnową wsi odnowione w miejscowości Pilec

W dniu 13 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu podpisana został umowa na realizację inwestycji „Boisko odnową wsi odnowione w miejscowości Pilec” realizowanej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć…”.

Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym Arkadiusz Stańko podpisali Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Julitą Paprocką.

Inwestycja przewiduje modernizację nawierzchni boiska: zniwelowanie nierówności terenu, zdjęcie i wywiezienie wierzchniej warstwy ziemi wraz z całą roślinnością porastającą boisko, nawiezienie nowej ziemi oraz piasku na część boiska do gry w siatkówkę, rozprowadzenie jej po terenie boiska wraz z wyrównaniem, zasianie mechaniczne nasionami trawy i ubicie tak przygotowanej nowej nawierzchni.

Dodatkowe informacje