KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 681 rocznicy nadania praw miejskich

13 lipca 2018 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w reszelskim zamku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Reszlu z okazji kolejnej rocznicy nadania praw miejskich.

Po odśpiewaniu przez obecnych hymnu państwowego, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu pani Beata Subocz powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad. Następnie głos zabrał Burmistrz Reszla pan Marek Janiszewski, który w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał dzieje Reszla oraz przedstawił bieżącą działalność reszelskiego samorządu, a przede wszystkim zrealizowane w ostatnim roku inwestycje i plany na najbliższy okres.

W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Kętrzyński pan Jarosław Pieniak, Wiceburmistrz Kętrzyna pan Damian Nietrzeba, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk Mariusz Witkowski oraz Honorowy Obywatel Reszla pan Stanislav Brada, który przekazał naszemu miastu własnoręcznie wykonaną płaskorzeźbę pn. „Trzy róże dla Reszla”. 

Bardzo podniosłym momentem było nadanie tytułu Honorowy Obywatel Reszla panu Petrovi Novotnemu- wiceburmistrzowi czeskiej Jemnicy, partnerskiego miasta Reszla. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż Medal „Zasłużonym Reszel” otrzymali pan Mieczysław Wądołowski oraz pan Karol Zalewski. Niestety z racji pełnionych obowiązków obaj panowie nie mogli osobiście odebrać odznaczeń. Pan Mieczysław Wądołowski odbierze w innym terminie, a w imieniu pana Karola Zalewskiego medal odebrali rodzice. 

Po zakończeniu części oficjalnej, obecni na sesji słuchali patriotycznych utworów, w wykonaniu Magdy Łowkiel i Rafała Górczyńskiego, nawiązujących do 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W niedzielę 15 lipca 2018 roku w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu odprawiona została uroczysta Eucharystia w intencji miasta i gminy Reszel. Mszę uświetniły swoim śpiewem: chór z miasta partnerskiego Jemnice w Czechach oraz reszelski chór parafialny, a goście zza południowej granicy wykonali po jej zakończeniu przepiękny koncert.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje