KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejne spotkanie w sprawie Strategii

zdjęcie_ze_spotkania

Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie tworzenia Strategi Rozwoju Gminy Reszel w ramach Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego z udziałem przedstawicieli firmy Respublic sp. z o.o. pani Małgorzaty Belkiewicz i Jacka Dębczyńskiego z Warszawy.

 

Strategia opracowywana jest w ramach projektu pn.: „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych" w ramach porozumienia 6 gmin powiatu kętrzyńskiego.

Uczestnicy spotkania wnieśli szereg uwag do przygotowanego materiału, zwracając uwagę szczególnie na powiązanie zadań z programami zapisanymi w RPO W-M i innych programach ogólnopolskich, do których będzie można aplikować w ramach wsparcia finansowego w latach 2014-2020 z Unii Europejskiej.
Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla podziękował obecnym za sumienne podejście do problemu, solidnie wykonaną pracę i życzył, aby opracowana Strategia spełniła oczekiwania mieszkańców naszej Gminy i pozwoliła na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w jak największym wymiarze. Jednocześnie poinformował, że po zakończeniu prac, Strategia zostanie poddana konsultacjom społecznym.

 

Dodatkowe informacje