KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikacja wojskowa

ksiazeczki wojskowe

Począwszy od dnia 31 marca b.r. rusza w Powiecie Kętrzyńskim doroczna kwalifikacja wojskowa.Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wszyscy obywatele naszego kraju którzy ukończyli 19 lat mają obowiązek stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską,i uzyskać odpowiednią kategorię zdrowia na potrzeby ewentualnej potrzeby obrony kraju.

Oczywiście sama kwalifikacja wojskowa w żaden sposób nie wiąże się z koniecznością odbycia służby wojskowej. Obowiązkowa służba wojskowa w naszym kraju nie obowiązuje już od 2010. W Polsce mamy armię zawodową oraz Narodowe Siły Rezerwowe, gdzie pełni się służbę na zasadzie kontraktu.Służba w jednostkach wojskowych jest w naszym kraju dobrowolna i trzeba spełnić szereg warunków aby móc wybrać taki kierunek kariery zawodowej. Pierwszym etapem oczywiście jest uzyskanie odpowiedniej kategorii zdrowia, którą uzyskuje się wyłącznie zgłaszając się do Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Wszystkich mężczyzn urodzonych w 1996 roku oraz osoby starsze, które nie odbyły kwalifikacji wojskowej w latach poprzednich (roczniki 1992-1995) zapraszam 9 i 10 kwietnia do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (dawny budynek oddziału rehabilitacji) o godzinie 8.00 w celu wypełnienia tego obowiązku. Konieczność stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba kończy 24 lata.
Kwalifikacja wojskowa trwa około 4 godzin. Polega na sprawdzeniu aktualnego stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu książeczki wojskowej. Wszyscy, którzy odbyli kwalifikację wojskową automatycznie przenoszeni są do rezerwy i najczęściej ich kontakt z siłami zbrojnymi na tym się kończy. Oczywiście mogą starać się o służbę zawodową lub kontraktową ale bez kwalifikacji wojskowej nie będzie to możliwe.
Wszystkie osoby z terenu Gminy Reszel otrzymały stosowne zawiadomienia o obowiązku stawienia się przed Powiatową Komisja Lekarską, dacie i terminie oraz miejscu stawienia się.
Przypominam, że osoba przybywająca do komisji lekarskiej w ramach kwalifikacji wojskowej obowiązana jest mieć dowód osobisty, świadectwo dokumentujące poziom wykształcenia lub zaświadczenie o pobieraniu nauki, uzyskane w sekretariacie szkoły do której uczęszcza osoba stająca do kwalifikacji oraz zdjęcie o wymiarach 3x4 cm. Niestety bez tych dokumentów założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczki wojskowej nie będzie możliwe. Brak wymaganych dokumentów skutkuje koniecznością powtórnego przybycia do komisji z kompletem dokumentów.

@Krzysztof Iwanow

Dodatkowe informacje