KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dni Rodziny – segregacja odpadów

W niedzielę 28 maja 2017 roku na placu plenerowym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, podczas obchodów "Dni Rodziny", Gmina Reszel promowała "Segregację odpadów".

Czytaj więcej...

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

25 maja 2017 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Była to sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najważniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza.

Czytaj więcej...

Jubileusz OSP

W sobotę, 3 czerwca w Reszlu odbyły się uroczyste obchody 135-lecia istnienia tamtejszej straży pożarnej oraz 70-lecia funkcjonowania OSP Reszel.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów na dofinansowanie operacji

6 czerwca 2017 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Burmistrz Reszla Pan Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Panią Julitą Paprocką podpisali umowę na dofinansowanie operacji pt.: ‘Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno - sportowy” na kwotę 114.721,00 zł.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów na realizację zadań dotowanych

W piątek 9 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Reszlu Burmistrz Reszla Pan Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Panią Julitą Paprocką podpisali umowę na realizację zadań dotowanych przez Gminę Reszel:

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na realizację zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej

W poniedziałek, 26 czerwca 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Reszlu, Burmistrz Reszla Pan Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel, Panią Julitą Paprocką, podpisali umowę na realizację zadania dotowanego przez Gminę Reszel w zakresie popularyzacji muzyki poważnej.

Czytaj więcej...

680 – lecie lokacji Reszla

Tegoroczne obchody święta miasta rozpoczęła w dniu 14 lipca 2017 r. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu państwowego, Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Beata Subocz, powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek sesji. Następnie głos zabrał Burmistrz Reszla , pan Marek Janiszewski, który podsumował dotychczasowe dokonania i poinformował o dalszych planach rozwoju Reszla. Podziękował za współpracę i wsparcie oraz złożył zebranym życzenia. Po Gospodarzu miasta głos zabrał prof. Tadeusz Rawa, autor książki „Reszel 1337-2017”, który przedstawił historię naszego miasta.

Czytaj więcej...

Dożynki Gminne 2017

26 sierpnia 2017 roku w Reszlu odbyły się tradycyjne Dożynki Gminne. Uroczystą mszę świętą w intencji rolników oraz w podziękowaniu za zebrane plony odprawili ks. kan. Krzysztof Bumbul oraz Ojciec Superior Aleksander Jacyniak.

Czytaj więcej...

Szukaliśmy partnerów – znaleźliśmy przyjaciół

W dniach 24-27 sierpnia 2017 r. gościliśmy w Reszlu delegację z miasta partnerskiego Asbeck w Niemczech.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje