Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Reszel przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

WIECEJ

Mistrz Polski w zapasach gościem Burmistrza Reszla.

We wtorkowe przedpołudnie 21 listopada 2017 roku, gościliśmy w Urzędzie Gminy w Reszlu Mistrza Polski Młodzików w zapasach Konrada Łazarczyka wraz z rodzicami. Konrad jest mieszkańcem naszej gminy oraz uczniem reszelskiej szkoły. Swoją karierę rozpoczął w 2015 roku w sekcji zapaśniczej w Biedaszkach. Obecnie jest wychowankiem klubu Orzeł Karolewo.

W swoje karierze sportowej osiągał wysokie rezultaty na różnych szczeblach, w tym roku zdobył tytuł Mistrza Polski w zapasach w stylu wolnym (kategoria 73 kg). Zawody odbyły się w pierwszy weekend listopada w Brzegu Dolnym.W czasie spotkania Burmistrz Reszla Marek Janiszewski pogratulował Mistrzowi oraz jego rodzicom wysokich osiągnięć sportowych i życzył dalszych sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej.  Młody sportowiec otrzymał nagrodę pieniężną, a rodzice pamiątkową statuetkę. 

Życzymy kolejnych sukcesów. 

 

Dodatkowe informacje