KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Coraz częściej odnotowywane są przypadki wyrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady komunalne. Przypominamy, że takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia.

 

Umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne materiałów gorących lub też żarzących się może skutkować zniszczeniem pojemnika, spowodować straty materialne zarówno po stronie właściciela nieruchomości jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady, a w najgorszym wypadku stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców. Odpady mogą ulec zapaleniu zagrażając pobliskim nieruchomościom oraz wytwarzać niezwykle toksyczne spaliny. W przypadku odbioru żarzącego popiołu przez firmę transportującą odpady, istnieje bardzo duże zagrożenie zapłonu samochodu przeznaczonego do transportu odpadów.

 

Aby uniknąć tych problemów należy: zimny (schłodzony) popiół wrzucać do pojemników metalowych z napisem „POPIÓŁ” a w przypadku ich czasowego braku do pojemników na odpady zmieszane. Wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki należy do jej właściciela lub zarządcy.

 

WRZUCAĆ NALEŻY WYŁĄCZNIE ZIMNY (SCHŁODZONY) POPIÓŁ.

 

Nie zaleca się studzenia popiołu wodą, ponieważ w ujemnych temperaturach mokry popiół może przymarzać do pojemnika uniemożliwiając jego skuteczne opróżnianie.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZIMNY POPIÓŁ ZE SPALONEGO DREWNA I WĘGLA NALEŻY WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW.

Dodatkowe informacje