KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „Transport zwierząt gospodarskich”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „Transport zwierząt gospodarskich”

Przedmiotem zamówienia jest odławianie, załadunek oraz transport zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Reszel i umieszczanie  w tymczasowym gospodarstwie rolnym wskazanym przez Burmistrza Reszla. 

 

WIĘCEJ

Dodatkowe informacje