KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program rewitalizacji sieci Cittaslow

W czwartek 7 kwietnia w reszelskim ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne dot. Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Cittaslow w zakresie Gminy Reszel. Wszelkich informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom udzielały Marta Piskorz dyr. Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Warmińsko-mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Barbara Gieglis spec z Wydziału Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Termin składania wniosków trwa do 15 kwietnia br. Informujemy, iż fiszki można pobrać w Urzędzie Gminy w Reszlu w pok. nr 14.

Dodatkowe informacje