KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dożynki 2019

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel

W dniu 31 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel.

Czytaj więcej...

15 rocznica podpisania umowy partnerskiej z gminą Jemnica w Czechach oraz 17 rocznica podpisania umowy partnerskiej z gminą Raabs an der Thaya w Austrii

W dniach 18-22 lipca 2019 roku po raz kolejny Chór Parafialny wraz z osobami towarzyszącymi udał się z wizytą partnerską do Jemnicy w Czechach. Tym razem w programie była również wizyta w Austrii w partnerskiej gminie Raabs an der Thaya.

Czytaj więcej...

Wycieczka

Przebudowa kolejnej drogi w Gminie Reszel.

Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336

             24 lipca 2019 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej Przebudowy drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336.  Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę na realizację tego zadania z Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. oraz Partner – „Altor” Sp.z o.o.

Wartość robót budowlanych wraz z podatkiem VAT wynosi 533 789,87 złotych.

Czytaj więcej...

Reszelski Budżet Obywatelski 2020

 

Drodzy mieszkańcy Gminy Reszel,

Na podstawie Uchwały Nr  LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Reszel oraz Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel i Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Reszla z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel na temat Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Czytaj więcej...

Dni Reszla 12 - 14 lipca 2019

12 lipca 2019 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w reszelskim zamku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Reszlu z okazji 682. rocznicy nadania praw miejskich.

Czytaj więcej...

Dni Reszla 2019

Informacja o dyżurach pracownika ODR

 

  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie informuje:

Doradca Czesława Orłowska-Staniszewska tel. 665 910 634

przyjmuje w każdy poniedziałek

w godz. 7:30 – 15:30

w Urzędzie Gminy w Reszlu

w Sali Konferencyjnej (I piętro)

 

 

Odkrywamy piękno powiatu kętrzyńskiego - legendarny zakątek warmii i mazur

Dodatkowe informacje