KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Życzenia

Podpisanie listu intencyjnego

15 kwietnia 2019 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał list intencyjny z Województwem Warmińsko-Mazurskim, które reprezentowali Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Marcin Kuchciński.

Czytaj więcej...

Obchody katastrofy smoleńskiej

Porankiem 10 kwietnia, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz z delegacją Gimnazjum Nr 1 w Reszlu i pocztem sztandarowym wzięli udział w obchodach 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Czytaj więcej...

Podziękowania

Ekodopłaty

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

Burmistrz Reszla ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

1. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectw dotyczące zmiany w statutach Sołectw Gminy Reszel
2. Przedmiotem konsultacji społecznych są zmiany w statutach sołectw Gminy Reszel w zakresie dostosowania długości kadencji organów jednostek pomocniczych do długości kadencji Rady Miejskiej.
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w formie anonimowych formularzy ankietowych
4. Formularze ankiet dostępne będą u Sołtysów Sołectw Gminy Reszel lub w Urzędzie Gminy w Reszlu pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw Gminy Reszel posiadający czynne prawo wyborcze.
6. Zbiorcze wyniki konsultacji, po ich zakończeniu, podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WIĘCEJ...

Dzień Sołtysa 2019

12 marca 2019 roku obchodziliśmy Gminne Święto Sołtysa. Na zaproszenie Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego w Restauracji „Rycerska” spotkali się Sołtysi Gminy Reszel.

Czytaj więcej...

Mobilny Punkt Informacyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w RESZLU
odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy
w godzinach 8:30–11:00.

Adres siedziby:
Urząd Gminy w Reszlu
11-440 RESZEL
ul. Rynek 24


Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 85

Serdecznie zapraszamy„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze

Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje