Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił 3 konkursy subregionalne na projekty dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Dodatkowe informacje