KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wizyta studentów

W słoneczny wtorek 27 czerwca 2017 r. Urząd Gminy w Reszlu odwiedzili studenci pierwszego roku Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Reszla pan Marek Janiszewski, który przedstawił historię miasta, najważniejsze zagadnienia związane z przynależnością do Sieci Cittaslow oraz pokrótce omówił gospodarkę przestrzenną w Gminie Reszel.

Następnie pani Joanna Wrzostek – Dziemidowicz, pracownik Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przekazała obecnym najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Cittaslow. W swojej prezentacji przedstawiła struktury sieci i podejmowane działania.

Kolejnym, i chyba najważniejszym z punktu widzenia studentów, punktem spotkania była rozmowa z panami: Piotrem Chamikiem i Ryszardem Łożyńskim na temat zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Słuchacze mogli zapoznać się z mapami gminy, a także rozwiać wszelkie wątpliwości poprzez zadawanie pytań.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje