Szanowni Państwo,

Aktualnie w Urzędzie Gminy w Reszlu trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Dziękujemy.

„Aktywna tablica”

Gmina Reszel wzięła udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Wniosek został złożony dla szkoły podstawowej, która spełniła wymagania określone w programie. W ramach dofinansowania szkoła otrzymała 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę musi wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. dla szkoły. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł). Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu tj.: tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

W dniu 29 września 2017 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie ukazała się informacja z listą organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Gmina Reszel otrzymała wsparcie dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu w maksymalnej kwocie dofinansowania.

Sporządziła: Małgorzata Żoch
Kierownik Działu Oświaty i Sportu

Dodatkowe informacje