KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

„Aktywna tablica”

Gmina Reszel wzięła udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Wniosek został złożony dla szkoły podstawowej, która spełniła wymagania określone w programie. W ramach dofinansowania szkoła otrzymała 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę musi wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. dla szkoły. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł). Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu tj.: tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

W dniu 29 września 2017 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie ukazała się informacja z listą organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Gmina Reszel otrzymała wsparcie dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu w maksymalnej kwocie dofinansowania.

Sporządziła: Małgorzata Żoch
Kierownik Działu Oświaty i Sportu

Dodatkowe informacje