KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacja na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku ze złożonym wnioskiem, Gmina Reszel otrzyma dofinansowanie na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Umowę pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim a Burmistrzem Reszla Panem Markiem Janiszewskim zawarto w dniu 6 listopada 2017 roku na kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu w:
1. Kozetkę.
2. Stolik zabiegowy.
3. Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.
4. Szafa kartoteczna – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej.
5. Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych.
6. Tablice SNELLENA.
7. Przenośna apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem.


Sporządziła: Małgorzata Żoch
Kierownik Działu Oświaty i Sportu

 

Dodatkowe informacje