KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie świąteczno - noworoczne

Tradycyjnie już, w ostatnim dniu starego roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski spotkał się z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorców oraz z osobami odznaczonymi Medalem Honorowym „Zasłużonym Reszel”. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń na nowy, 2018 rok, jak również do krótkiego choćby podsumowania tego, co się wydarzyło w 2017.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, pan Artur Galicki, który zapowiedział blok artystyczny w wykonaniu zespołu FARMA ze Studia Wokalnego działającego przy MOK. Zespół, znany mieszkańcom Reszla od wielu lat, zaprezentował utwory o tematyce świątecznej a także tradycyjne piosenki warmińskie.

Następnie przyszedł czas na wystąpienie Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego, który powitał zaproszonych gości oraz podzielił się z zebranymi refleksjami na temat tego, co dotąd udało się zrealizować oraz przedstawił plany na przyszłość. Rok 2017 był rokiem nastawionym na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Był też kolejnym, w którym gmina nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek, a zrealizowała wiele inwestycji – podkreślił w swoim wystąpieniu gospodarz spotkania. Wskazał także na to, jak wielki wpływ na rozwój małej ojczyzny mają stowarzyszenia, fundacje, parafie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które realizują swoją działalność statutową w taki sposób, że miasto pięknieje. Ważną rolę w rozwoju Reszla odgrywa także współpraca z samorządami: powiatowym i wojewódzkim. Współpraca ta przyczynia się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy. Burmistrz Reszla podziękował przedsiębiorcom działającym na terenie gminy za utrzymywanie miejsc pracy i ciągły rozwój oraz współpracę. Na koniec złożył obecnym serdeczne życzenia.

Po części oficjalnej zebrani mieli okazję do swobodnych indywidualnych rozmów, do wymiany doświadczeń i wniosków, dalszych planów i nadziei, no i, oczywiście, do złożenia sobie nawzajem noworocznych życzeń.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje