KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Reszel.

10 października 2018 roku, w kętrzyńskim ratuszu nastąpiła długo oczekiwana chwila. Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał z wójtami i burmistrzami z naszego powiatu porozumienie w ramach Związku Gmin „Barcja” dotyczące wspólnej realizacji projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Korsze –Reszel – Św. Lipka – Kętrzyn.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest częściowa realizacja II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Korsze –Reszel – Św. Lipka – Kętrzyn. Realizacja tego etapu projektu nastąpi w latach 2019-2020.

Celem głównym projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie atrakcyjności społeczno – gospodarczej i turystycznej regionu oraz poprawa spójności wewnętrznej.


FOT. http://www.barcja.org.pl/

Dodatkowe informacje