KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

Burmistrz Reszla ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Reszel

1. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectw dotyczące zmiany w statutach Sołectw Gminy Reszel
2. Przedmiotem konsultacji społecznych są zmiany w statutach sołectw Gminy Reszel w zakresie dostosowania długości kadencji organów jednostek pomocniczych do długości kadencji Rady Miejskiej.
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w formie anonimowych formularzy ankietowych
4. Formularze ankiet dostępne będą u Sołtysów Sołectw Gminy Reszel lub w Urzędzie Gminy w Reszlu pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw Gminy Reszel posiadający czynne prawo wyborcze.
6. Zbiorcze wyniki konsultacji, po ich zakończeniu, podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WIĘCEJ...

Dodatkowe informacje