KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisanie listu intencyjnego

15 kwietnia 2019 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał list intencyjny z Województwem Warmińsko-Mazurskim, które reprezentowali Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Marcin Kuchciński.

List podpisano w związku z wdrożeniem programu „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich”, będącego elementem programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Przyjazna Droga”. Poprzez podpisanie listu strony deklarują wolę współpracy przy realizacji założonych działań w tym zakresie.

Przedmiotem realizacji tego przedsięwzięcia jest budowa chodnika do miejscowości Robawy przy drodze wojewódzkiej nr 560.

W ramach współpracy podjęte zostaną działania w celu realizacji i sfinansowania tego przedsięwzięcia w równych częściach, tj. w 50% przez każdą ze stron. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 460 000 zł.

Wszelkie działania zmierzające do zakończenia realizacji zadania zostaną podjęte do końca 2019 roku.

W czasie okolicznościowego wystąpienia w czasie podpisania listu, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, podziękował za możliwość realizacji tego zadania oraz zapewnił o otwartości i chęci współpracy przy innych tego typu projektach.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Dodatkowe informacje