KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Otwarcie Miejsca – Edukacyjno- Kulturalno- Wypoczynkowego w Reszlu

W słoneczne południe 31 maja 2019 roku, nastąpiła długo oczekiwana przez mieszkańców chwila oficjalnego otwarcia Miejsca Edukacyjno – Kulturalno - Wypoczynkowego przy ul. Słowiańskiej.

Zadanie „Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu" realizowane w ramach zadania: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" a realizowane w ramach rewitalizacji miast zrzeszonych w sieci Cittaslow kosztowało ogółem 4 097 814,64 zł, z czego:

- dotacja UE 2 055 289,87 zł
- dotacja z budżetu państwa 228 365,56 zł
- wkład własny 1 814 159,21

Na uroczystość otwarcia placu przybyli m.in.:

Wicestarosta Kętrzyński – Andrzej Lewandowski,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kętrzyńskiego – Piotr Węglarski,
Przewodnicząca oraz Radni Rady Miejskiej w Reszlu,
Ksiądz Kanonik Krzysztof Bumbul,
Dyrektor GN-KNIT – Krzysztof Gołombek,
Członek Zarządu GN-KNIT – Filip Borejko.

Z okazji otwarcia placu zorganizowany został festyn. Część oficjalną rozpoczął występ Zespołu „Zgrana Paka", który wykonał piosenkę o Reszlu. Następnie Burmistrz Reszla Marek Janiszewski przywitał zaproszonych gości oraz opowiedział jak wyglądały przygotowania do realizacji projektu. W swoim wystąpieniu gospodarz miasta wyraził radość i dumę z realizacji tej inwestycji.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Kętrzyński Andrzej Lewandowski, który powiedział, że często sam przychodzi tu z dziećmi i prosił o rozwagę, zachowanie bezpieczeństwa i szanowanie tego miejsca.

Po przemówieniach zaproszonych gości przyszedł czas na poświecenie oddawanego do użytku placu. Dokonał tego dziekan Dekanatu Reszel ks. Krzysztof Bumbul. Po poświęceniu zaproszeni goście z Burmistrzem Reszla Markiem Janiszewskim dokonali uroczystego aktu przecięcia wstęgi.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie, a wszystkim, którzy będą korzystać z nowego miejsca rozrywki życzymy radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje