KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przebudowa kolejnej drogi w Gminie Reszel.

Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336

             24 lipca 2019 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej Przebudowy drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336.  Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę na realizację tego zadania z Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. oraz Partner – „Altor” Sp.z o.o.

Wartość robót budowlanych wraz z podatkiem VAT wynosi 533 789,87 złotych.

            W ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020 gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 361 171,00 złotych.

         Zgodnie z umową nawierzchnia w/w drogi zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, która zastąpi drogę szutrową na odcinku około 0,554 kilometra. Wykonane prace remontowe przyczynią się do poprawy warunków życia kolejnej grupy mieszkańców naszej gminy.

Dodatkowe informacje