Kolejne inwestycje w Gminie Reszel

W dniach 13-14 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy miało miejsce podpisanie kolejnych umów z wykonawcami na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowy na następujące zadania:
13 września 2017r.- Budowa oświetlenia w miejscowości Święta Lipka dz. nr 63/6, 62/11, 93, 72/1:
część I - wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę 58 548,00 zł
część II - wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę: 15 275,00 zł


14 września 2017 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leginy, działka nr 8-232/1 - wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę: 48 910,67 zł.
Mamy nadzieję, iż inwestycje te przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Świętej Lipki i Legin a także turystów.

 

Dodatkowe informacje