Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Świętej Lipce

3 października 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święta Lipka, działka nr 101/2.”

Gminę Reszel reprezentowali Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Skarbnik Julita Paprocka, wykonawcę Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo Komunalne - Prezes Zarządu Marcin Bejnar.
Wartość inwestycji wynosi 138 012, 35 złotych.

Jest to kolejna inwestycja realizowana w tym roku, która mamy nadzieję przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i odwiedzających nas turystów.

Dodatkowe informacje