KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

  

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI
NA 2019 ROK (RBO 2019)

 Decydujmy razem

 

GŁOSOWANIE 

 


Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

 

Kto może głosować:

 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna na stronie internetowej www.ugreszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

 

Sposób głosowania:

 

 • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
 • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

GŁOSOWANIE TRWA DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

 

Zapraszamy do głosowania!

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Załącznik nr 1 do Protokółu z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Karta do głosowania

E-usługi w Gminie Reszel

26 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pod nazwą: Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Podpisania umowy dokonał Burmistrz Reszla Marek Janiszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Julity Paprockiej z firmą Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz. Wartość inwestycji wynosi 125 197,49 zł.

Zadanie obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w szczególności wykonanie:

 • połączeń zamiennych instalacji teletechnicznej LAN polegających na: demontażu i przeniesieniu urządzeń aktywnych typu switch/router/firewall, wykonaniu podłączenia za pomocą patchcord-ów,
 • demontażu istniejących koryt i kabli instalacji teletechnicznej,
 • prac przygotowawczych i prac budowlanych, przejść i przewiertów instalacyjnych,
 • dostawy i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni wraz z jednostką zew. z montażem na poddaszu budynku,
 • dostawy i posadowienia szafy serwerowej wraz z wyposażeniem,
 • dostawy i montażu paneli gaśniczych w szafie RACK,
 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji okablowania strukturalnego,
 • pomiarów elektrycznych i teletechnicznych,
 • instalacji teletechnicznych - System alarmowy i SKD, Centrala telefoniczna, urządzenia aktywne.

 

 

 

Dodatkowe informacje