Szanowni Państwo,

Aktualnie w Urzędzie Gminy w Reszlu trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Dziękujemy.

Kwalifikacja wojskowa 2017

Mężczyźni urodzeni w 1998 roku muszą stawić się przed komisją lekarską.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla młodych mieszkańców Gminy Reszel odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2017 roku w Internacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1998 roku. Dodatkowo wezwanie przed komisję lekarską otrzymają też panowie urodzeni w latach 1993-1997 - jeśli do tej pory nie mieli określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz panowie z roczników urodzeni w latach 1996-1997, którzy: 

  • zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 

Wezwanie otrzymają też panie, które posiadają kwalifikacje przydatne dla wojska. Jeśli chodzi o kobiety, te wezwane dostaną panie urodzone w latach 1993-1998, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz te, które wybrały kierunki psychologiczne. Kwalifikacja dotyczy tez pań, które są studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Nie ma się czego bać. Nikt nie otrzyma powołania do czynnej służby wojskowej. Siedem lat temu zawieszono obowiązkową służbę wojskową na rzecz armii zawodowej. Mimo to, zniesienie służby zasadniczej nie spowodowało, że zniknęła obowiązkowa kwalifikacja. To ona zastąpiła pobór. Jest organizowana po to, by zebrać informacje o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi i sprawdzić czy mają oni predyspozycje do pełnienia służby w wojsku. Kwalifikacja wojskowa to wyłącznie sprawdzenie tożsamości osoby, krótkie nieinwazyjne badanie lekarskie i rozmowa z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień. Zazwyczaj zabiera ok 4 godzin. W związku z badaniem lekarskim należy zabrać ze sobą istotną dokumentację medyczną, o ile się taką posiada, dotyczącą aktualnego stanu zdrowia osoby kwalifikowanej.
Przypominam, że niespełnienie tego obowiązku jest łamaniem prawa. Niejednokrotnie uniemożliwia podjęcie ciekawej pracy. Natomiast posiadanie określonej kategorii zdrowia otwiera wiele możliwości zdobywania wielu ciekawych zawodów.

Jeżeli z ważnych powodów określony termin kwalifikacji wojskowej uniemożliwia wzywanej osobie wypełnienie tego obowiązku proszę o wcześniejsze zgłaszanie takich sytuacji do Urzędu Gminy. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie problemu i odpowiedni termin. Osoba, która nie zgłosi się na kwalifikację, musi liczyć się z ewentualną grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. Dotyczy to również osób, które z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymały wezwania. Nie ma tłumaczeń przed wojskowymi. Nawet praca poza granicami nie jest usprawiedliwieniem. Chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.

Dlatego przypominamy, że jeśli osoba nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, powinna nas o tym wcześniej poinformować. Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku, powinniśmy to uczynić niezwłocznie, kiedy będzie już to możliwe.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz w Urzędzie Gminy w Reszlu, pok. nr 3, tel. 89 7553918.
Krzysztof Iwanow

 

 

Dodatkowe informacje