KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Walentynki i Tłusty Czwartek w Klubie Seniora

fot. Organizatorzy

Jak co roku uczestnicy Klubu Seniora działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy w Reszlu zorganizowali Walentynki. Tym razem w połączeniu z tłustym czwartkiem. Na stole nie zabrakło pysznych pączków. Atrakcją spotkania była poczta walentynkowa, za pośrednictwem której seniorzy mogli sobie nawzajem przekazywać dowody sympatii.

Czytaj więcej...

Pomoc dla Kombatantów

KOMBATANCI

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).

Harmonogram zebrań wiejskichWYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE RESZEL
Aktualizacja dnia 22.01.2015 r.

Czytaj więcej...

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie informuje, że

Przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie

przyjmuje interesantów
w każdą środę w godz. 13.00 – 14.00

w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie,
Pl. Grunwaldzki 1, pok. Nr 57

Grafik dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Reszlu - kadencja 2014-2018.
Grafik dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Reszlu - kadencja 2014-2018.

Czytaj więcej...

Badanie dla przedsiębiorców z Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Rozpoczęły się badania społeczne na potrzeby projektu dot. opracowania Strategii Rozwoju Gmin wchodzących w skład Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Reszel

Strategiczne planowanie szansą kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego", to temat spotkania liderów społecznych. W dniu 14 stycznia br. odbyły się warsztaty dotyczące opracowywanej strategii naszej gminy. Spotkanie otworzył i przywitał licznie przybyłych przedstawicieli społeczności lokalnej Jerzy Bajorek - Zastępca Burmistrza Reszla.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca "Strategii Rozwoju Gminy Reszel"

Szanowni Państwo,trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Reszel. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.Różnorodne potrzeby ludzi oraz dążenie do ich zaspokojenia są podstawą podejmowania wszelkich działań, dlatego bardzo ważne są dla nas opinie mieszkańców.

Czytaj więcej...

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

fot. Organizatorzy30 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, którego gospodarzami byli Beata Subocz – Przewodnicząca Rady Miejskiej i Marek Janiszewski – Burmistrz Reszla z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęło odśpiewanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje