KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reszel na 2016 rok.

Burmistrz Reszla ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reszel na 2016 rok”

Czytaj więcej...

Komunikat

UWAGA

W dniach

23 lutego 2016 r i 15 marca 2016 r.

w godz. 9.00 – 14.00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu

dyżur pełnił będzie

pracownik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację projektów w ramach programu mikrodotacji fundusz inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury lokalnie

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że z dniem 31 stycznia 2016 roku upływa termin

złożenia oświadczenia oraz uiszczenia opłaty I raty

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niezłożenie oświadczenia skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosić można:

- w kasie Urzędu Gminy w Reszlu w dniach: -               na rachunek bankowy :
poniedziałek – od 8:00 do 14:30                                 Nr rachunku: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
wtorek –        od 7:30 do 14:00                                 Urząd Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
środa –          od 7:30 do 14:30
czwartek –     od 8:00 do 14:30
piątek –         od 7:30 do 14:00

Zimowisko dla dzieci rolników z woj. podlaskiego i war.-maz. w ZAKOPANEM i BIAŁYM DUNAJCU!!!

Organizatorem wypoczynku jest Gminne Zrzeszenie LZS w Ełkuprzy współudziale Gminy Ełk.
Wypoczynek bedzie organizowany w dwóch turnusach:
I turnus - od 23.01.2016 do 1.02.2016 - Zakopane
Koszt uczestnictwa wynosi 400 zł od uczestnika
II turnus - od 24.01.2016 do 2.02.2016. - Biały Dunajec
Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł od uczestnika

WIĘCEJ INFORMACJI

Święto Trzech Króli w Reszlu

Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?

 

Czytaj więcej...

APEL Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z pojawieniem się niskich temperatur zwracam się do Państwa z apelem o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, w szczególności osób starszych. Żadna ofiara zasłabnięcia na mrozie nie może pozostać bez pomocy. Nasza natychmiastowa reakcja może zapobiec śmierci z powodu wychłodzenia.

W razie dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 bądź bezpośrednio powiadomić odpowiednie służby:

- Policja – nr 997

- Pogotowie ratunkowe – nr 999

- nr alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987.

W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, medycznej i prawnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Oficjalny wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA

mikroporady.pl logo

 Za treść publikownych informacji odpwiedzialnośc ponosi fundacja.

Korespondując z nowymi planami rządowymi  i wytycznymi programów ministerialnych, typu "Polska Cyfrowa 2020", Zintegrowany Program Informatyzacji Państwa w których istotną rolę odgrywa wspieranie polskich mikro przedsiębiorców, tworzenie przyjaznego gruntu dla małych przedsiębiorstw, a także planami  dodatkowego wspierania młodych absolwentów, chcących zakładać własne firmy  - składamy w ramach   kampanii Wspierania Lokalnych Mikro-Przedsiębiorców  "Odważ się i załóż własną firmę"- petycję - wniosek o treści jak poniżej:

Czytaj więcej...

Wigilia MOK

Wigilia MOK zaproszeni gościeA kiedy wigilii przyjdzie czas
zaśpiewa najpiękniej każdy z nas
Dla wszystkich tych
co w pojednania dzień
smucą się”.

 

Czytaj więcej...

Przy Wigilijnym Stole

Choinka na wigilii seniorów15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu odbyło się spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora. Była modlitwa, życzenia, kolędy i tradycyjne potrawy wigilijne. Swój aktorski talent zaprezentowały same seniorki w jasełkach „Bóg między nami". Było jak co roku wspaniale. Dziękujemy zaproszonym gościom za zaszczycenie nas Swoją obecnością.


Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje