KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki wyborów w Gminie Reszel

Wyniki dostępne są pod tym adresem - kliknij tutaj...

Techniki głosowania w nadchodzących wyborach.

Filmy szkoleniowe pokazujące techniki głosowania w nadchodzących wyborach.

Czytaj więcej...

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczęła drugi nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze "Blisko Natury".

 

 

Czytaj więcej...

Komunikat

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że z dniem 30 września 2015 roku upływa termin
uiszczenia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosić można:

- w kasie Urzędu Gminy w Reszlu w dniach: -               na rachunek bankowy :
poniedziałek – od 8:00 do 14:30                                 Nr rachunku: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
wtorek –        od 7:30 do 14:00                                 Urząd Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
środa –          od 7:30 do 14:30
czwartek –     od 8:00 do 14:30
piątek –         od 7:30 do 14:00

Akcja przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2015"

Informujemy, że w dniach 29.09-01.10.2015 roku na terenie miasta i gminy Reszel akcję przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2015", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów budynków.

Śladami gry miejsko - terenowej „ W poszukiwaniu Reszelskiej Czarownicy” Barbary Zdunk.

załoga gry miejskiejPamiętamy z dzieciństwa zabawy w plenerze nazywane biegiem na orientację, podchodami,w których wykonywane były różne zadania.Ci którzy działali w zuchach czy harcerstwie wiedzą jak to wyglądało. Zdobywało się wtedy sprawności ale trzeba było wykazać wiedzą i różnymi umiejętnościami. Obecnie w całej Polsce trwają takie zabawy w gry miejskie aby poznać bardziej historię swojej miejscowości.

Czytaj więcej...

Czwarty koncert z cyklu I RESZELSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ.

kościół w Reszlu W sobotę 25 lipca w kościele pod wezwaniem św. apostołów Piotra i Pawła odbył się czwarty koncert z cyklu I RESZELSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ. Główne cele przedsięwzięcia to przede wszystkim: popularyzacja muzyki poważnej, gromadzenie funduszy na remont organów oraz promocja Reszla. Liczymy na to, że miasto będzie rozpoznawalne nie tylko ze względu na piękno architektury i swojego urokliwego położenia , ale zasłynie również z organizowanych tu spotkań z muzyką poważną.

Czytaj więcej...

Infolinia "Dopalaczowa"

Numer infolinii „dopalaczowej" Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

800 060 800.

Infolinia na terenie województw warmińsko – mazurskiego funkcjonuje przez 24 h na dobę. Jej celem jest udzielanie podstawowych informacji związanych ze zjawiskiem zażywania nowych narkotyków (dopalaczy).

Wakacje bez używek 2015 z Re-Akcją

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Re-Akcja" w tym roku zaproponowało dzieciom i młodzieży udział w dwóch warsztatach a mianowicie kuglarskie przygotowujące do udziału w spektaklu Proces Barbary Zdunk oraz kulinarne poznanie kuchni zamkowej zdobywcy znaku Dziedzictwa Kulinarnego Warmii i Mazur a w szczególności kuchni warmińskiej. Dzieci zapoznały się z ciekawymi przepisami i skosztowały ciekawych potraw.

Czytaj więcej...

Regulamin gry miejsko-terenowej  „W Poszukiwaniu Reszelskiej Czarownicy”

Palenie_czarownicy_plakatTermin: 11 lipca 2015 r.

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu we współpracy z:

 Miejsce: teren miasta i gminy Reszel

Czas trwania: rejestracja uczestników:

-        godz. 12.00 – 12.45 ul. Rynek 24 ( przed ratuszem miejskim),

-        rozpoczęcie gry godz. 13.00

-        czas trwania ok. 3 godzin

Nagroda : Weekendowy pobyt drużyny w hotelu Zamek Reszel Kreativ wraz z pakietem fitness ufundowanym przez Centrum Zdrowia „Twój Partner” w Reszlu.

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje