KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu WA-MA FUR

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca  może ubiegać się o dofinansowanie na usługi szkoleniowe, dzięki którym ma możliwość rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. 

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa 2017

Mężczyźni urodzeni w 1998 roku muszą stawić się przed komisją lekarską.

Czytaj więcej...

Informacja prasowa

Informacja o dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska realizowane przez osoby fizyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: „Program priorytetowy EWA - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne”, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r., od godz. 11.00 do 15.00, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 A.

Czytaj więcej...

Nowa Usługa Ministerstwa Rozwoju

Projekt "Eko- inicjatyw na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów"

Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski na terenie wybranych gmin województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego realizuje w ramach programu "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych zrównoważonego rozwoju, wspieranego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" projekt "Eko- inicjatyw na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów".

Czytaj więcej...

Komunikat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Komunikat dla przedsiębiorców
Zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przypominamy, że z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. oraz uiszczenia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Szanowni Państwo,

Wzorem lat poprzednich rozpoczynamy nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o przedsiębiorczości pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Czytaj więcej...

Zimowisko dla dzieci rolników z terenu województwa warmińska-mazurskiego w Zakopanym


Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje