Wigilia w Klubie Seniora - 2016 r.

Święta Bożego Narodzenia to czas, który łączy wszystkich i doskonała okazja do spotkania w gronie przyjaciół, znajomych, aby złożyć sobie serdeczne życzenia. Takie uroczyste wieczory wigilijne, prawdziwego zbliżenia i miłości, tradycyjnie organizuje Klub Seniora w Reszlu.

Czytaj więcej...

Informacja

Plenerowe Spotkanie Wigilijne

W niedzielne popołudnie 18 grudnia, mieszkańcy Gminy Reszel spotkali się w centrum miasta na organizowanym po raz trzeci Plenerowym Spotkaniu Wigilijnym.

Czytaj więcej...

XXIX Sesja Rady Miejskiej

Dnia 15 grudnia 2016 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej. Sesja ta była szczególna z dwóch powodów.

Czytaj więcej...

Radni Rady Miejskiej w Reszlu

Wigilia w świetlicy środowiskowej.

W dniu 10 grudnia 2016 r. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z Reszla oraz zaproszeni goście spotkali się na Wieczerzy Wigilijnej w restauracji Rycerska. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku i tak też było u nas. Po wspólnej modlitwie z ks. prałatem Dyzmą Wyrostkiem i ks. wikarym Karolem Misiewiczem obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem pani Joli i pani Danusi z niezwykle wzruszającymi tekstami i ciepło brzmiącymi kolędami.

Czytaj więcej...

Podaruj Święta naturze

Racjonalne nawyki świąteczne przyczyniają się do zmniejszenia ilości powstających odpadów, oraz do obniżenia emisji dwutlenku węgla, którego wysoki poziom w atmosferze stanowi przyczynę postępujących zmian klimatu.

Czytaj więcej...

Sprostowanie

W odpowiedzi na artykuł opublikowany dnia 2 grudnia 2016 roku w Dodatku do Gazety Olsztyńskiej „GAZETA W KĘTRZYNIE” na temat podwyżki ceny wody informuję, iż Uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 listopada 2016 roku opłata za 1 m3 pobranej wody podniesiona została o 0,20 zł, natomiast za odprowadzanie 1 m3 ścieków o 0,10 zł, co daje razem 30 groszy netto, a nie jak błędnie napisano 89 groszy.

Treść Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok

„Weź mnie w obroty” - artykuł dedykowany butelce zwrotnej.

Celem artykułu „Weź mnie w obroty” jest zwiększenie świadomości ekologicznej nas wszystkich oraz zwrócenie naszej uwagi na możliwość wielokrotnego wykorzystania szklanej butelki zwrotnej. Ekofaktami o butelce zwrotnej motywujemy do tego, aby nie wyrzucać butelek zwrotnych do śmieci, popularyzować proekologiczne myślenie i doceniać odpowiednie zachowania konsumenckie. 

Zwracanie butelek do sklepów jest eko.

Ten drobny wysiłek opłaca się nam wszystkim tak ze względów ekologicznych jak i ekonomicznych.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje