KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Boisko odnową wsi odnowione w miejscowości Pilec

W dniu 13 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu podpisana został umowa na realizację inwestycji „Boisko odnową wsi odnowione w miejscowości Pilec” realizowanej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć…”.

Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym Arkadiusz Stańko podpisali Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Julitą Paprocką.

Inwestycja przewiduje modernizację nawierzchni boiska: zniwelowanie nierówności terenu, zdjęcie i wywiezienie wierzchniej warstwy ziemi wraz z całą roślinnością porastającą boisko, nawiezienie nowej ziemi oraz piasku na część boiska do gry w siatkówkę, rozprowadzenie jej po terenie boiska wraz z wyrównaniem, zasianie mechaniczne nasionami trawy i ubicie tak przygotowanej nowej nawierzchni.

Dodatkowe informacje