KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejne remonty dróg

6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie kolejnej umowy dotyczącej remontu dróg gminnych. Tym razem remontowana będzie droga w miejscowości Czarnowiec.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę na realizację tego zadania z Zakładem Remontowo-Budowlanym s.c. Robert Wołczek, Zbigniew Wołczek. Wartość inwestycji to 197 719,22 zł.

Zakres prac remontowych:

  • rozebranie nawierzchni z płyt i z betonu (o pow.647,6 m2) oraz krawężników na długości 245 m,
  • korytowanie jezdni i chodników,
  • profilowanie i zagęszczanie podłoża o powierzchni 1 049,7 m2),
  • wykonanie warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego grubości 10-25 cm,
  • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 12-25 cm;
  • wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni łącznej 963,4 m2.

Mamy nadzieję, iż inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Czarnowiec.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje