KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejne remonty dróg gminnych

25 czerwca 2018 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie kolejnej umowy dotyczącej remontu dróg gminnych. Tym razem remontowana będzie droga w miejscowości Pasterzewo.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę na realizację tego zadania z przedsiębiorstwem Usługi Transportowo-Sprzętowe Giak Danuta. 

Wartość inwestycji to 192 496,23 zł.

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Pasterzewo na długości 720,00 m. Istniejąca nawierzchnia żwirowa i gruntowa zostanie wyprofilowana i zagęszczona, stanowić będzie warstwę odsączającą. Zjazdy i pobocza zostaną uzupełnione, wyprofilowane kruszywem naturalnym (żwirem) i zagęszczone.  Wierzchnia warstwa zostanie wykonana z kruszywa naturalnego.

Mamy nadzieję, iż inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Pasterzewo.

 

 

 

Dodatkowe informacje