KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP

6 września 2018 roku Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Julitą Paprocką podpisali umowę z Ministrem Sprawiedliwości, który jest dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podpisana umowa dotyczy realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. Do zrealizowania porozumienia potrzebny jest wkład własny w wysokości tylko 1%. Realizacja zadania ma na celu uzupełnienie wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie Reszel w sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych w czasie wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i mieniu a w szczególności wypadków komunikacyjnych. W ramach dotacji zakupione zostaną:

-torba ratownicza
- wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne
- osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych
- butla na sprężone powietrze
- sprzęt do oznakowania terenu akcji
- latarkę akumulatorową
- parawan do osłony ofiar i miejsca wypadku.

Zadanie realizowane w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

 

 

 

 

Dodatkowe informacje