KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisanie umowy na remont dwóch dróg gminnych

19 września 2018 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Julitą Paprocką podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Usługi Transportowo-Sprzętowe Giak Danuta na remont dwóch dróg gminnych. Tym razem będą to drogi w Pilcu i Pieckowie. Wartość remontu drogi w Pilcu to 134 082,30 zł, a w Pieckowie 388 860,69 zł.

 

Prace remontowe w Pilcu i Pieckowie polegały będą na wyprofilowaniu i zagęszczeniu drogi. Zjazdy i pobocza zostaną uzupełnione, wyprofilowane kruszywem naturalnym (żwirem) i zagęszczone. Ten etap budowy zostanie wykorzystany jako podbudowa do nawierzchni docelowej. W niektórych miejscach droga zostanie poszerzona. Mamy nadzieję, iż inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Pieckowo i PIlec.

 

Dodatkowe informacje