KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisanie umów - Tolniki i Św.Lipka

15 października 2018 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie dwóch umów, jednej umowy dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Święta Lipka na części działki Nr 93 a drugiej dotyczącej zagospodarowania działki nr 59 w msc. Tolniki Małe na teren rekreacyjno – sportowy.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowy na realizację tych zadań z firmą ARS Karol Szymon Siłkowski.

W ramach zadania w Tolnikach Małych wykonane zostaną następujące prace:
- wytyczenie obszaru objętego budową,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych wraz z bramą,
- montaż dwóch urządzeń fitness ,
- montaż dwóch urządzeń placu zabaw
Wartość umowy: 51.000,00 zł

W Świętej Lipce natomiast zostaną wykonane prace:
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- ustawienie krawężników i oporników betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- założenie rur osłonowych
Wartość umowy: 55 000,00 zł

Mamy nadzieję, iż inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Tolniki Małe oraz Święta Lipka.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje