KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leginy

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 124018N w miejscowości Leginy.

13 marca 2019 r. w Olsztynie Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Julitą Paprocką podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 124018N w miejscowości Leginy.

W ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020 gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 361 171,00 złotych. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 567 611,19 złotych.

W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, która zastąpi drogę szutrową na odcinku około 0,554 kilometra. Mamy nadzieję, iż wykonane prace remontowe przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje