KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisanie umowy na realizację zadania „Wszechstronny rozwój przedszkola szansą na sukces”

W dniu 22 maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Julitą Paprocką podpisali umowę na realizację zadania „Wszechstronny rozwój przedszkola szansą na sukces” w ramach działania RPWM.02.01.00 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci, które planuje się przyjąć do przedszkola w SP 3 w Reszlu – 14 osób oraz 96 dzieci, które planuje się objąć zajęciami w ramach kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych. Łącznie w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 110 dzieci. Wsparciem w projekcie objęci zostaną również nauczyciele 3 osoby – co stanowi 60 % kadry pedagogicznej. W projekcie przewiduje się też wsparcie dla 20 rodziców.

Zajęcia dla dzieci w ramach projektu:

  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia teatralne
  • Zajęcia muzyczne
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia konstrukcyjno- kreatywne
  • Robotyka
  • Zajęcia konstrukcyjne
  • Zajęcia logopedyczne

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 472 956,10 złotych, z czego 402 012,68 złotych to dofinansowanie.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje