KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Budżet Obywatelski - ważne daty

Podpisanie umowy na realizację zadania „Wszechstronny rozwój przedszkola szansą na sukces”

W dniu 22 maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Julitą Paprocką podpisali umowę na realizację zadania „Wszechstronny rozwój przedszkola szansą na sukces” w ramach działania RPWM.02.01.00 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leginy

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 124018N w miejscowości Leginy.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów - Tolniki i Św.Lipka

15 października 2018 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie dwóch umów, jednej umowy dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Święta Lipka na części działki Nr 93 a drugiej dotyczącej zagospodarowania działki nr 59 w msc. Tolniki Małe na teren rekreacyjno – sportowy.

Czytaj więcej...

Powiatowo – Gminne Święto Plonów 2018

23 września 2018 roku w Reszlu odbyły się tradycyjne Dożynki. W tym roku Święto Plonów miało charakter gminno-powiatowy. Uroczystą mszę świętą w intencji rolników oraz w podziękowaniu za zebrane plony odprawili ks. prałat Dyzma Wyrostek, ks. kan. Krzysztof Bumbul , Ojciec Marek Wiloch oraz ks. Karol Misiewicz.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na remont dwóch dróg gminnych

19 września 2018 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Julitą Paprocką podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Usługi Transportowo-Sprzętowe Giak Danuta na remont dwóch dróg gminnych. Tym razem będą to drogi w Pilcu i Pieckowie. Wartość remontu drogi w Pilcu to 134 082,30 zł, a w Pieckowie 388 860,69 zł.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przy ulicy Krasickiego.

21 września Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Julitą Paprocką podpisali umowę z JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek Umowa dotyczy przebudowy drogi przy ulicy Krasickiego. Wartość inwestycji to 417 708,14 zł.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP

6 września 2018 roku Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel Julitą Paprocką podpisali umowę z Ministrem Sprawiedliwości, który jest dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Czytaj więcej...

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 681 rocznicy nadania praw miejskich

13 lipca 2018 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w reszelskim zamku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Reszlu z okazji kolejnej rocznicy nadania praw miejskich.

Czytaj więcej...

Kolejne remonty dróg gminnych

25 czerwca 2018 roku w siedzibie Gminy Reszel, miało miejsce podpisanie kolejnej umowy dotyczącej remontu dróg gminnych. Tym razem remontowana będzie droga w miejscowości Pasterzewo.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje