Gospodarka odpadami

Materiały reklamowe

-
Ulotka A5 ulotka A5

- Ulotka składana - "Dobre rady na reszelskie odpady"

- Ulotka łączona - "Gospodarka śmieciowa"

- Deklaracja - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wzór - wypowiedzenie umowy smieci