KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Akcenty patriotyczne w Gimnazjum nr 1 w Reszlu

W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu przybliżenie wartości patriotycznych.

27 kwietnia odbyła się „żywa lekcja historii”, w której wzięli udział uczniowie całego gimnazjum.

Uczniowie mogli również obejrzeć okolicznościową prezentację „Dzieło Konstytucji 3 Maja”, umieszczoną na telebimie. Została wykonana także tradycyjna wystawka dotycząca aktualnego święta.

28 kwietnia nasze gimnazjum zostało udekorowane flagą o długości przybliżonej do wysokości budynku szkoły.

3 maja uczniowie z pocztu sztandarowego reprezentowali szkołę podczas mszy świętej w kościele parafialnym, która odbyła się w intencji ojczyzny.

4 maja odbył się Szkolny Konkurs Patriotyczny, w którym uczniowie w części pisemnej i ustnej mogli pochwalić się wiedzą na temat naszej ojczyzny i jej dziejów. Najlepsze wyniki uzyskali: Przemysław Pieniak – I miejsce, Jakub Baranowski – II miejsce, Gregor Eble – III miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy uczestnicy konkursu uzyskali wysokie wyniki, a najlepsza trójka miała bardzo zbliżoną punktację i trudno było wyłonić zwycięzcę. 

Tego samego dnia uczniowie opiekujący się radiowęzłem przygotowali zestaw pieśni i piosenek o charakterze patriotycznym oraz krótką audycję na temat okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Magdalena Baranowska

Fot. Agnieszka Żyła

GALERIA ZDJĘĆ

 

Dodatkowe informacje