KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu!

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych uczniów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu. W tym roku szkolnym do grona uczniów przyjęto 55 pierwszoklasistów.

Uroczystość odbyła się dnia 29 września 2017 roku w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. W tym wydarzeniu uczestniczyli pierwszoklasiści, ich rodzice, prawni opiekunowie, dziadkowie i rodzeństwo. Na widowni nie zabrakło w galowych strojach uczniów klas trzecich. Apel poprowadziła starsza koleżanka z klasy VII a Zuzanna Galicka. Po przemówieniu pana dyrektora Edwarda Szmula, który skierował wiele serdecznych słów do bohaterów dnia, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Scheiba. Złożyła uczniom najserdeczniejsze życzenia oraz przeczytała humorystyczny wiersz na powitanie szkoły.

W dalszej części nastąpiła prezentacja umiejętności artystycznych pierwszaków. Tę część apelu prowadziła Kinga Celej z klasy IVa, a publiczność do gromkich braw zagrzewał Robert Lewiński również z tej klasy. Uczniowie klas pierwszych udowodnili, że potrafią recytować wiersze, wspólnie zaśpiewać piosenki w języku polskim i angielskim, a na zakończenie z radością i entuzjazmem pokazali, że są małymi patriotami-Polakami. Zaśpiewali piosenkę o naszej Ojczyźnie oraz pięknie recytowali wiersze o naszych barwach ojczystych.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie i pasowanie na uczniów, które odbyło się w obecności szkolnego sztandaru. Dzieci w postawie zasadniczej, trzymając uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru powtarzały rotę przysięgi:

„ Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

 
Pierwszoklasiści godnie i radośnie przyjęli pasowanie. Aktów pasowania dokonał dyrektor szkoły pan Edward Szmul oraz dwie panie wicedyrektor Danuta Baten i Agnieszka Żyła. Pamiątkowe dyplomy wręczały wychowawczynie poszczególnych klas. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Zadbali o to również rodzice, którzy przygotowali dzieciom niespodzianki – kuferki obfitości pełne smakołyków. Witamy serdecznie naszych pierwszoklasistów w gronie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu, klasę I a z wychowawczynią panią Danutą Baten, klasę I b z panią Bożenną Michalak i klasę I c z panią Krystyną Bujnowską.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom jak najlepszych ocen oraz samych dobrych chwil i doświadczeń, które będą mogli miło wspominać przez całe życie.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę osób, które pomogły w uświetnieniu uroczystości: dekorację sali przygotowała pani Dorota Borejko, zdjęcia pamiątkowe wykonywał pan Jarosław Żyła a za nagłośnienie odpowiedzialny był pan Gaspar Jaśkiewicz.

Krystyna Bujnowska

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe informacje