KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspomaganie Uczniów w Wyborze Zawodu - konferencja

6 marca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu odbyła się konferencja w ramach Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, którego najważniejszymi celami są: wspieranie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, włączanie pracodawców i organów prowadzących szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu.

W roku szkolnym 2017/2018 programem zostały objęte powiaty: olsztyński, kętrzyński, ełcki i elbląski, a jego odbiorcami są uczniowie II i III klas gimnazjalnych.

Podczas wtorkowej konferencji, którą poprzedził występ dziecięcego zespołu folklorystycznego „MALI RESZELANIE”, działającego przy naszej szkole, głos zabrali obecni na spotkaniu:

  • Warmińsko – Mazurki Kurator Oświaty – p. Krzysztof Marek Nowacki;
  • Burmistrz Miasta Reszla – p. Marek Janiszewski;
  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – p. Grzegorz Prokop;
  • Prodziekan do Spraw Studenckich Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – p. dr Jerzy Domański;
  • Prezes Zarządu REMA S.A. w Reszlu – p. Stefan Kołakowski;
  • Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki przy Kuratorium Oświaty w Olsztynie – p. Barbara Antczak;
  • Koordynator Powiatowego Programu „Laboratorium”, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu – p. Edward Szmul.

Uczniowie zapoznali się z sytuacją na rynku pracy w powiecie kętrzyńskim, z oczekiwaniami pracodawców względem przyszłych pracowników, poznali ofertę współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych UW-M w Olsztynie.

Tego dnia gościliśmy również w szkole Starostę Powiatu Kętrzyn – p. Jarosława Pieniaka, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie – p. Renatę Marię Iłeczko, Sekretarza Gminy Barciany – p. Annę Tereszko oraz przedstawicieli firm z powiatu kętrzyńskiego uczestniczących w projekcie.

Na koniec spotkania jego uczestnicy obejrzeli prezentację z wycieczki zawodoznawczej uczniów Szkoły Podstawowej w Łankiejmach.

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst i zdjęcia: A. Żyła

Dodatkowe informacje