Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

12.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu odbył się Konkurs Matematyczny klas trzecich. W konkursie wzięło udział 12 dzieci ze wszystkich klas trzecich.

Uczniowie zmagali się z 10 zadaniami o podwyższonym stopniu trudności. Celem konkursu było dostrzeganie i umiejętne stosowanie zasad i prawidłowości matematycznych, wykazanie się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych oraz rozbudzenie zainteresowań matematycznych.

Wyniki konkursu:

I Bogusz Zuzanna IIIc - 20 pkt.
II Łomżyński Łukasz III c - 18 pkt.
III Zinkiewicz Piotr IIIa - 17 pkt.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach nauki.

Organizatorki konkursu
Choromańska Dorota
Łachmańska Anna

Dodatkowe informacje