Kwiaty dla Niepodległej – 10 maja 2018r.

Rok szkolny 2017/2018 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”.

W naszej szkole od września 2017r. podejmowane są różne działania związane z radosnym świętowaniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a 10 maja 2018r. odbyła się bardzo wymowna akcja - wzdłuż placu apelowego i wokół masztu flagowego budynku przy ul. M. Konopnickiej uczniowie klas 0-4 posadzili 400 begonii – 200 białych i 200 czerwonych.

Bezpośrednio przed sadzeniem roślin odbyły się z uczniami krótkie pogadanki na temat polskich barw narodowych, a następnie każde dziecko otrzymało jedną sadzonkę. W przygotowane wcześniej dołki uczniowie pod okiem koordynatorek posadzili młode roślinki.

Każda klasa otrzymała do zagospodarowania odpowiedni odcinek przygotowanego wcześniej pasa ziemi. Po posadzeniu uczniowie będą dbać o systematyczne podlewanie posadzonych przez siebie roślin, żeby wspólnie stworzona rabata jak najszybciej przybrała wygląd pięknej biało-czerwonej kwiatowej wstęgi wzdłuż placu apelowego.

Koordynacją prac zajęły się Dorota Choromańska i Joanna Piskosz.

Dziękujemy za ogromne wsparcie ze strony pracowników obsługi.

GALERIA ZDJĘĆ

Organizatorzy

Dodatkowe informacje