KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Historia, tradycja, gwara Warmii – warsztaty dla młodzieży

W piątek 18 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Reszlu odbyły się warsztaty w ramach projektu „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”, przygotowane przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Wzięli w nich udział uczniowie klasy VII a.

Spotkanie poprowadzili – historyk i regionalista Pani Izabela Lewandowska oraz znawca gwary warmińskiej Pan Edward Cyfus, autorzy wydanego w 2017 roku ,,Elementarza warmińskiego” oraz e-booka na podstawie wersji papierowej elementarza.

Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę na temat historii, tradycji i gwary warmińskiej. W trakcie spotkania zebrani wysłuchali historii ziemi warmińskiej, gawęd w gwarze, mieli możliwość przeczytania fragmentów tekstów z elementarza oraz zaśpiewania pieśni warmińskich.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz dawnych strojów warmińskich, w które ubrali się prowadzący. Omówili oni każdy element tych strojów.

Na koniec spotkania prowadzący warsztaty przekazali szkole 21 egzemplarzy „Elementarza warmińskiego” w wersji e-book, które posłużą do zgłębiania wiedzy na temat Warmii i jej dziejów.

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Agnieszka Żyła
Zdjęcia: Karol Światłowski

 

 

 

Dodatkowe informacje