KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018

5 czerwca 2018r. w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych oraz w dotychczasowych gimnazjach.

W uroczystości wzięli udział uczniowie posiadający co najmniej dwa tytuły laureata (oddziały gimnazjalne) oraz tytuł laureata i finalisty (szkoły podstawowe), którzy jako najlepsi z najlepszych zostali wyróżnieni przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Wicewojewodę Warmińsko - Mazurskiego Sławomira Sadowskiego okolicznościowymi dyplomami i upominkami.

Nasza szkoła może się w tym roku pochwalić 12 tytułami laureata i 16 tytułami finalisty w oddziałach gimnazjalnych oraz 2 tytułami laureata i 4 tytułami finalisty w oddziałach szkoły podstawowej.

Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie szkołę reprezentowali: Weronika Majcher z klasy III a, Gregor Eble z klasy III a oraz Katarzyna Jałoszewska z klasy VII a.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty gratulował młodzieży sukcesów, życząc kolejnych podczas dalszej edukacji. Gratulował motywacji w zdobywaniu wiedzy, pasji w dążeniu do niej oraz zaangażowania – zarówno samych uczniów, jak i ich nauczycieli oraz rodziców.

Galę uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz dotychczasowego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, oparty na powieści „Chłopi” W.S. Reymonta.

 GALERIA ZDJĘĆ

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Żyła

 

 

 

 

Dodatkowe informacje