KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Erasmus plus - nasze okno na świat

Kolejny sukces … kolejna szansa ….. kolejna przygoda…

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Reszla i okolic…

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała o dofinansowaniu przyznanym polskim szkołom partnerskim w ramach projektów w Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna.

Ogromnie miło jest nam ogłosić, że Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu po raz kolejny otrzymał grant z Unii Europejskiej na realizację projektu międzynarodowego. Od października 2018 r. nasi uczniowie i nauczyciele będą realizować wyjazdy do szkół partnerskich w Turcji, Chorwacji, Grecji i Portugalii.

Te międzykulturowe doświadczenie to dla nas wszystkich wspaniała szansa na rozwój językowy, poznanie nowych krajów oraz ich tradycji i kultur, naukę tolerancji, otwartości i akceptacji wspólnych wartości europejskich. Projekt "Raising Responsible Citizen" to kontynuacja realizowanych przez nas wcześniej projektów europejskich. Szkoła partnerska z Turcji realizowała z nami projekt COMENIUS, zaś szkoła partnerska z Chorwacji to efekt przyjaźni zawartych na kursach w Brighton realizowanych w ramach projektu ERASMUS PLUS, który właśnie się zakończył.

Projekt napisany głównie z myślą o naszej młodzieży ma charakter dwutorowy, oferuje szeroki zakres działań przynoszących korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Biorąc aktywny udział w wymianie dobrych praktyk, nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na temat stosowania innowacyjnych metod nauczania obserwując zajęcia innych nauczycieli. Zaowocuje to ciekawymi pomysłami, które będziemy chcieli wykorzystać w pracy z naszą młodzieżą, by uatrakcyjnić zajęcia w naszej szkole. Uczniowie zaś, będą stawać się świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami Europy - wspólnie realizowane zadania projektowe dotyczyć będą demokracji, ochrony środowiska, wolontariatu oraz pomocy ludziom w sytuacjach zagrożenia.

Podczas wizyt w krajach partnerskich uczniowie mieszkać będą u rodzin swoich rówieśników, by móc przyglądać się życiu codziennemu z bliska i zdobyć nowe doświadczenia. W zamian ugoszczą ich u siebie podczas wizyty w naszym mieście. A każdy kolejny podejmowany wspólnie krok pomoże w przełamywaniu barier językowych …. Płynna komunikacja w języku angielskim to cel, w osiągnięciu którego pomoże aktywne zaangażowanie zmotywowanych, otwartych na nowe wyzwania uczestników.

Poprzez współpracę na poziomie międzynarodowym chcemy promować europejski wymiar naszej szkoły i stworzyć naszym uczniom możliwości, które w przyszłości z pewnością zaowocują ich życiowymi sukcesami.

Chcemy zaprosić do współpracy uczniów i ich rodziców, nauczycieli, środowisko lokalne – mieszkańców i instytucje oraz wszystkich życzliwych nam ludzi. Z poprzednich doświadczeń wiemy, iż dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu realizacja projektu i zorganizowanie wizyty dla zagranicznych gości w naszym mieście i regionie będzie wspaniałym wydarzeniem i doświadczeniem, które pozostanie w pamięci nas wszystkich na długo.

nauczycielki Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Anna Jałoszewska
Dorota Parada

Dodatkowe informacje