KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Muzyka Fryderyka Chopina – koncert filharmonii

25 września odbył się koncert filharmonii poświęcony najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi, Fryderykowi Chopinowi (1810 -1849).

Los naznaczył Chopina piętnem geniuszu. Żył w epoce, która pozostawiła w jego świadomości niezatarte ślady. Urodził się w okresie napoleońskim, który był dla Polaków czasem nadziei. Dojrzewał w Warszawie przedpowstaniowej. Powstanie listopadowe przeżył na obczyźnie – w Wiedniu i Niemczech. Następnie osiadł w Paryżu – ówczesnej stolicy kulturalnej Europy – nie rozstając się jednak z myślą o Polsce.

Był dzieckiem narodu i Europy, synem Justyny Krzyżanowskiej, Polki, zubożałej szlachcianki, rezydującej na dworze Fryderyka Skarbka w Żelazowej Woli oraz Mikołaja Chopina, Francuza.

Muzyka nieustannie rozbrzmiewała w domu Chopinów. Bardzo wcześnie Fryderyk objawił zdolności muzyczne. W arkana gry fortepianowej wprowadzała małego Frycka matka.

Już w wieku siedmiu lat Fryderyk wydał „Poloneza g - moll" i zaczął występować w domach szlachty i arystokracji, m.in. w Pałacu Radziwiłłowskim, w Belwederze u Wielkiego Księcia Konstantego, u Czartoryskich, Sapiehów, Zamoyskich.

Uczniowie wysłuchali między innymi wyżej wspomnianego „Poloneza g - moll" oraz „Mazurka f - dur”, „Mazurka a - moll”, „Walca a – moll”.

Turniej wiedzy o muzyce Fryderyka Chopina, który zakończył wtorkowe spotkanie z muzyką, wygrał Kornel Kaleciński z klasy VII b.

GALERIA ZDJĘĆ

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Reszlu

Dodatkowe informacje