KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty profilaktyczne „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

92 uczniów z klas III gimnazjum oraz klas siódmych odbyło warsztaty „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Ich celem było zwiększenie gotowości młodych ludzi do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód, dostarczanie podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych dopalaczach, zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami, zwrócenie uwagi na znaczenie umiejętności odmawiania w kontaktach z rówieśnikami.

W czasie zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu „dopalaczy” oraz innych środków odurzających, jak również wartości ważnych w życiu.

U części program wzbudził konflikt poznawczy, zmienił przekonania normatywne o „dopalaczach” oraz uzupełnił wiedzę o alkoholu - co nie pozostanie bez wpływu na decyzje prozdrowotne.

Program wzmocnił działania profilaktyczne prowadzone w placówce.

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Anna Lemecha
Zdjęcia: Agnieszka Żyła

 

 

 

Dodatkowe informacje